Jak możemy ci pomóc?

Wybieraj spośród skalowalnych i opłacalnych transakcji CFD z szerokiej gamy globalnych rynków i instrumentów.

Konto główne
Wpłaty i wypłaty
Handlowy
Rozwiązywanie problemów

Co to jest Test Adekwatności i Profil Ekonomiczny?

Jako firma regulowana jesteśmy prawnie zobowiązani do zbierania określonych informacji o naszych klientach podczas procesu weryfikacji. Oprócz dokumentów weryfikacyjnych wymagamy również wypełnienia następujących kwestionariuszy:

Test Adekwatności jest częścią procesu, który pomaga nam upewnić się, że klient rozumie ryzyko i posiada odpowiednie doświadczenie wymagane na rynkach finansowych. Ocena gwarantuje, że uzyskasz dostęp do lewarowanych produktów i usług, do które są dla ciebie najodpowiedniejsze.

Ocena sytuacji ekonomicznej klienta (Profil Ekonomiczny) to druga część tego procesu, która pozwala nam upewnić się, że sytuacja finansowa klienta jest zgodna z jego wzorcami finansowania, a także zapewnia dodatkowy poziom weryfikacji dla celów AML.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając e-mail na adres support@viverno.com, telefonicznie, lub przez czat na żywo.

Czy mogę otworzyć Rachunek Wspólny?

Aby otworzyć wspólne konto w Viverno, każda osoba musi najpierw otworzyć indywidualne konto Viverno, a następnie wypełnić Formularz wniosku o wspólne konto, który można uzyskać kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem support@viverno.com. Obie osoby muszą przejść pomyślną weryfikację swoich kont indywidualnych, zanim połączenie kont będzie możliwe. Obejmuje to między innymi dostarczenie dokumentów KYC, wypełnienie Testu Adekwatności i Profilu Ekonomicznego.

Firma zapewnia sobie prawo do decyzji, czy klient kwalifikuje się do rachunku wspólnego.

Czy mogę otworzyć więcej niż jedno konto w Viverno? Jakiej waluty mogę używać do handlu?

Tak, Viverno umożliwia posiadanie do 5 różnych kont handlowych, trzy (3) konta Classic, jedno (1) konto VIP i jedno (1) konto Raw. Jeśli masz już konto Classic i chcesz mieć konto VIP lub Raw, musisz otworzyć nowe konto żądanego typu, ponieważ nie można dokonać aktualizacji.

Możesz otworzyć dodatkowe konta handlowe za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego, klikając „Dodaj nowe konto”, jak na poniższych zrzutach ekranu:

Wybierz żądany typ konta:

Należy jednak pamiętać, że klient może posiadać tylko jeden profil. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając e-mail na adres support@viverno.com, telefonicznie, lub przez czat na żywo.

Czy muszę płacić podatki od moich zysków? Czy mogę otrzymać od Firmy list z potwierdzeniem podatkowym?

Prosimy pamiętać, że nie udostępniamy informacji podatkowych, ponieważ w każdym kraju obowiązują inne przepisy podatkowe.

Viverno nie pobiera podatków dla żadnego organu rządowego. Obowiązkiem klienta jest obliczenie i zapłacenie wszelkich obowiązujących podatków obowiązujących w kraju, w którym mieszka. W tym celu możemy dostarczyć wyciąg z rachunku handlowego.

Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie listu podatkowego określające sumę wpłat, sumę wypłat i sumę PnL, wyślij e-mail na adres support@viverno.com, a nasz Zespół przygotuje dla ciebie taki dokument.

Czy obywatele/rezydenci USA mogą zostać zaakceptowani?

Niestety Viverno nie akceptuje obywateli/rezydentów USA do celów podatkowych.

Musisz nas poinformować, jeśli którekolwiek z poniższych dotyczy ciebie:

 • Jestem obywatelem USA (w tym podwójnym obywatelem) lub rezydentem
 • Moje miejsce urodzenia znajduje się w USA
 • Mam aktualny adres pocztowy lub adres zamieszkania w Stanach Zjednoczonych (w tym adres skrytki pocztowej w USA lub adres do doręczeń)
 • Mam aktualny numer telefonu w USA
 • Mam stałe instrukcje dotyczące przelewu środków na konto prowadzone w Stanach Zjednoczonych
 • Posiadam obecnie aktualne pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisu udzielone osobie posiadającej adres w USA
 • Mam adres „do doręczenia” lub „przechowania poczty”, który jest jedynym adresem Właściciela Konta. Inwestor musi pamiętać, że w przypadku istniejącego rachunku indywidualnego, który jest rachunkiem o niższej wartości, adres „do doręczeń” poza Stanami Zjednoczonymi nie jest traktowany jako oznaczenie w USA.
 • Posiadam amerykański NIP (zwany dalej „Numerem Identyfikacji Podatkowej”).

Jeśli twoja odpowiedź na którekolwiek z powyższych stwierdzeń brzmiała „tak”, nie będziemy mogli kontynuować zatwierdzenia twojego konta. Jeśli zarejestrowałeś już konto Viverno i jesteś obywatelem USA do celów podatkowych, poinformuj o tym nasz Zespół Obsługi Klienta, wysyłając e-mail na adres support@viverno.com.

Czy oferujecie konta bez swapów/islamskie?

Tak, Viverno oferuje konta bez swapów. Należy pamiętać, że handel bez swapów obowiązuje tylko przez 10 dni kalendarzowych. W związku z tym rachunki bez swapów, które posiadają pozycję otwartą przez okres dłuższy niż 10 dni kalendarzowych, będą odpowiednio kredytowane lub obciążane swapami.

Konto islamskie umożliwia handel bez swapów zgodnie z prawem szariatu, co oznacza, że inwestorzy mogą handlować na koncie islamskim bez ponoszenia opłat za przetrzymanie pozycji przez noc. Konto islamskie jest dostępne tylko dla traderów wyznających religię muzułmańską i należy o nie prosić wyłącznie ze względu na przekonania religijne.

Aby zaaplikować o konto bez swapów, wyślij e-mail z prośbą do naszego działu Back Office na adres backoffice@viverno.com. Pamiętaj, że możemy wymagać przedstawienia dowodu twojej przynależności religijnej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kont Viverno bez swapów, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na adres support@viverno.com, przez czat na żywo, lub telefonicznie.

Czy pobierana jest opłata za brak aktywności?

Tak, Firma ustanowiła, wdrożyła i utrzymuje Zasady Konta Nieaktywnego i Uśpionego, które są następujące:

Brak Działalności handlowej oznacza, że Klient NIE podjął żadnej z następujących czynności na żadnym ze swoich Rachunków Inwestycyjnych:

 • Dokonanie depozytu
 • Dokonanie wypłaty
 • Otwarcie lub zamknięcie pozycji
 • Zalogowanie się

W przypadku, gdy Klient z którymkolwiek ze swoich Rachunków Inwestycyjnych posiadanych w Firmie pod którąkolwiek z jej marek nie prowadzi żadnej działalności handlowej przez okres co najmniej 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy, jego Rachunek Inwestycyjny zostanie zaklasyfikowany jako Konto nieaktywne.

Taki rachunek nieaktywny będzie podlegał miesięcznej opłacie w wysokości 10 € (dziesięć euro lub równowartość w walucie rachunku handlowego) miesięcznie, dopóki saldo na wszystkich rachunkach MT4/MT5 nie wyniesie 0 € (zero euro lub równowartość w walucie rachunku handlowego) w odniesieniu do prowadzenia i administracji takiego Nieaktywnego Konta („Opłata za brak aktywności”).

W celu ponownej aktywacji Konta Nieaktywnego Klient musi:

 • Otworzyć pozycję i/lub
 • Zamknąć pozycję i/lub
 • Dokonać wpłaty i/lub
 • Dokonać wypłaty i/lub
 • Zalogować się

 

Nieaktywne Konto Klienta zostanie następnie reaktywowane (z wymogiem przesłania, w razie potrzeby, aktualnej dokumentacji KYC) i stanie się Kontem Aktywnym. W takich przypadkach, gdy nieaktywne konto zostało ponownie aktywowane, Firma przestanie pobierać Opłatę za nieaktywność, ale nie zwróci żadnych odliczonych wcześniej Opłat za nieaktywność.

Jeśli potrzebujesz dalszych wyjaśnień lub pomocy, nie wahaj się skontaktować z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem strony Kontakt, e-mailem lub telefonicznie od poniedziałku do piątku, 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.

Czym jest dokument potwierdzający adres zamieszkania?

Aby zweryfikować twoje konto, potrzebujemy aktualny dokument potwierdzający adres, taki jak rachunek za media lub wyciąg bankowy.

Dokument ten musi być wystawiony na nazwisko posiadacza rachunku Viverno w ciągu ostatnich 3 miesięcy i musi zawierać następujące informacje:

 • Twoje imię
 • Twój aktualny adres zamieszkania
 • Data wystawienia
 • Dane wystawiającego

Akceptujemy wszelkie rachunki wystawione przez instytucję finansową, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, agencję rządową lub organ sądowy. Jeśli twój rachunek lub dokument jest dostępny online, możesz wysłać go do nas jako plik PDF lub zrzut ekranu.

Dowód adresu/zamieszkania może być jednym z poniższych:

 • Rachunek za prąd, wodę, gaz, internet lub telefon
 • Wyciąg bankowy / wyciąg z karty kredytowej / list referencyjny z banku
 • List podatkowy / Rachunek za podatki lokalne (za bieżący rok)
 • Oświadczenie o ubezpieczeniu społecznym
 • Wyciągi elektroniczne z widocznym adresem URL
 • Certyfikat rezydencji wydany przez rząd lub poświadczone notarialnie oświadczenie o rezydencji

Jeśli nie masz dokumentów potwierdzających adres na swoje nazwisko, pamiętaj, że możesz również wysłać zaświadczenie o miejscu zamieszkania w swojej gminie lub pismo potwierdzające należycie podpisane przez władze lokalne, zawierające twoje imię/nazwisko, aktualny adres i datę.

Jeśli nie masz żadnego z powyższych, prześlij nam oficjalny dokument zawierający twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub wyślij e-mail na adres support@viverno.com i poinformuj nas o tym, abyśmy mogli ci udzielić dalszej pomocy.

Jakie dokumenty nie zostaną zaakceptowane?

 • Faktury za zakup towarów
 • Paragony
 • Rachunki za ubezpieczenie
 • Rachunki napisane ręcznie
 • Rachunek za podatek drogowy
 • Dokumenty o niskiej rozdzielczości lub niskiej jakości
 • Dokumenty zamknięte w kopertach
 • Połowiczne lub podarte dokumenty

Zobacz przykłady poprawnych dokumentów:

A. Rachunek za media:

B. Wyciąg z banku:

Pamiętaj, że w przypadku, gdy twój dokument jest „nieaktualny” (starszy niż 12 miesięcy), skontaktujemy się z tobą, aby dostarczyć nam kopię zaktualizowanego dokumentu.

Czym jest potwierdzenie tożsamości?

Aby zweryfikować twoje konto, będziemy potrzebować kopii twojego ważnego paszportu lub obu stron twojego dowodu osobistego wydanego przez organ państwowy.

Kopia musi zawierać:

 • Numer identyfikacyjny
 • Imię i nazwisko
 • Datę urodzenia
 • Zdjęcie
 • Ważną datę ważności
 • Organ wydający

W jakim przypadku dokument nie zostanie zaakceptowany:

 • Zakryte informacji– nie możesz zakryć żadne z powyższych informacji
 • Nieczytelne dokumenty
 • Przycięty obraz – wszystkie krawędzie dokumentu powinny być widoczne
 • Dokumenty takie jak karta wojskowa, karta medyczna, karta wieku, legitymacja studencka

Wszystkie skany powinny być w wysokiej rozdzielczości, a powyższe szczegóły muszą być wyraźnie czytelne.

Prosimy upewnić się, że twoje dokumenty są:

 • Czytelne, bez rozmyć, odbić światła i cieni
 • Wszystkie krawędzie dokumentu muszą być widoczne
 • Obie strony dokumentu muszą być przesłane

Zobacz przykłady poprawnych dokumentów:

A. Paszport:

B. Dowód tożsamości:

Pamiętaj, że w przypadku upłynięcia daty ważności twojego dokumentu weryfikującego tożsamość jesteś zobowiązany do dostarczenia nam kopii zaktualizowanego dokumentu.

Dlaczego muszę przesyłać dokumenty osobiste?

Te kroki są podejmowane w celu upewnienia się, że wszystkie dokumenty są ważne oraz w celu ochrony przed potencjalnym oszustwem.

Viverno, jako regulowana instytucja finansowa, jest zobowiązana do potwierdzania tożsamości swoich klientów. Jeśli nie można jednoznacznie zweryfikować twojej tożsamości, możesz zostać poproszony o podanie dalszych informacji.

Ponadto Viverno jest zobowiązane do przestrzegania ustawowych standardów bezpieczeństwa. Obejmują one między innymi przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapobieganie finansowaniu terroryzmu. Jeśli potrzebujesz pomocy w procesie weryfikacji tożsamości, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy.

Możesz zadzwonić do pomocy technicznej w preferowanym języku, napisać do nas na czacie na żywo, lub skontaktować się z nami przez e-mai support@viverno.com

Od poniedziałku do piątku: 00:00-24:00 (GMT+2/GMT+3 podczas czasu letniego).

Dlaczego podczas logowania musiałem wykonać dodatkowy krok weryfikacji adresu e-mail?

Starając się chronić twoje konto i dane, wprowadziliśmy dodatkowy etap weryfikacji adresu e-mail, gdy nastąpi podejrzana próba logowania na twoje konto. Ma to na celu upewnienie się, że to naprawdę ty próbujesz uzyskać dostęp do swojego konta z innego kraju lub adresu IP.

W takich przypadkach zostaniesz poproszony o wprowadzenie 5-cyfrowego kodu weryfikacyjnego jako dodatkowe zabezpieczenie przed ponownym uzyskaniem dostępu do konta. Kod otrzymasz e-mailem i będzie on ważny przez 5 minut. Będziesz mógł otrzymać kolejny kod na swój adres e-mail, jeśli pierwszy kod wygaśnie.

Jak i kiedy mogę się z wami skontaktować?

Możesz skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rejestracją, niewyjaśnionym błędem lub problemem technicznym, pobraniem platformy, aplikacji mobilnej lub pulpitu nawigacyjnego klienta. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz zadzwonić do pomocy technicznej w preferowanym przez ciebie języku, skontaktować się z nami za pomocą czatu na żywo lub napisać do nas na adres e-mail support@viverno.com.

Od poniedziałku do piątku: 00:00-24:00

(GMT+2/GMT+3 w czasie letnim)

Prosimy o kontakt z zarejestrowanego adresu e-mail.

Jak mogę usunąć swoje konto?

Należy pamiętać, że opcja trwałego usunięcia konta jest dostępna tylko dla kont, które nie mają żadnych przesłanych dokumentów lub żadnych nieudanych lub udanych wpłat. Wynika to z faktu, że nasz regulator wymaga od nas przechowywania danych konta przez 5 lat.

Jeśli nie masz żadnych nieudanych lub udanych wpłat na swoim koncie w ciągu ostatnich 5 lat, zaloguj się na swoje konto na komputerze PC/laptopie, kliknij Ustawienia > Prywatność > Usuń moje konto.

Jeśli nie możesz usunąć swojego konta, wyślij e-mail na adres backoffice@viverno.com z prośbą o usunięcie konta.

Jak mogę załadować lub przesłać moje dokumenty?

Dokumenty można przesłać za pomocą pulpitu nawigacyjnego po zalogowaniu się na swoje konto, w sekcji „Ustawienia” > „Profil” > „Dokumenty weryfikacyjne”, jak pokazano na poniższych zrzutach ekranu:

Jeśli z jakiegoś powodu masz problemy z przesyłaniem dokumentów, możesz wysłać je e-mailem na adres backoffice@viverno.com.

Po przesłaniu wszystkich dokumentów weryfikacja profilu może zająć od 30 minut do 24 godzin w godzinach pracy.

Jak mogę złożyć reklamację?

Aby przesłać reklamację, prosimy wypełnić formularz reklamacyjny klikając tutaj.

Jak mogę zmienić dane w moim osobistym profilu/koncie? (np. Adres zamieszkania/adres e-mail/numer telefonu)

Jeśli chcesz zmienić lub zaktualizować swój adres zamieszkania, wykonaj poniższe czynności:

Możesz zmienić swój adres zamieszkania, wysyłając do nas wiadomość e-mail z załączoną kopią dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania. Jednocześnie możesz przystąpić do zmiany adresu zamieszkania w profilu Viverno. Wejdź na swoje konto w panelu Viverno, kliknij „Ustawienia” i wybierz opcję „Profil osobisty”. Po otrzymaniu i zaakceptowaniu nowego dokumentu potwierdzającego pobyt zaktualizujemy twój profil.

Więcej informacji na temat akceptowanych dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania można znaleźć w pytaniu: Czym jest dokument potwierdzający adres zamieszkania?

Jeśli chcesz zmienić swój adres e-mail lub numer telefonu, wykonaj poniższe czynności:

Aby zmienić adres e-mail lub numer telefonu, przejdź do swojego Konta z panelu Viverno, kliknij „Ustawienia” i wybierz opcję „Profil osobisty”. Tutaj będziesz mógł zmienić adres e-mail. Otrzymasz automatyczne powiadomienie e-mail z prośbą o potwierdzenie nowego adresu e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w e-mailu.

Jak mogę zmienić imię i nazwisko, z którym zarejestrowałem moje konto?

Możesz zmienić nazwisko tylko w przypadku błędnej pisowni, wysyłając do nas e-mail na adres backoffice@viverno.com wyjaśniający, dlaczego chcesz to zmienić i dołączając kopię dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego zmianę imienia i nazwiska. Następnie sprawdzimy i skontaktujemy się z tobą w sprawie statusu twojej prośby.

Należy pamiętać, że od początku relacji biznesowej prosimy o podanie nam dokładnych i aktualnych informacji. W przypadku rejestracji przy użyciu fałszywego nazwiska lub pseudonimu lub nazwy osoby trzeciej, musisz nas o tym odpowiednio poinformować. Mogą być wymagane dalsze informacje i/lub dokumentacja.

Jak mogę zmienić moje hasło?

Jeśli używasz komputera/laptopa, zaloguj się na swoje konto, kliknij Ustawienia > Zmień hasło.

Jeśli zapomniałeś hasła, kliknij „Nie pamiętasz hasła?” lub porozmawiaj z agentem, aby ręcznie zresetować hasło.

Jak mogę zrezygnować z otrzymywania e-maili?

Aby dostosować swoje subskrypcje, odwiedź stronę Ustawienia w swoim profilu/panelu Viverno. Tutaj będziesz mógł ustawić, czy chcesz otrzymywać materiały marketingowe i promocyjne. Możesz też przejść na dół otrzymanej wiadomości e-mail i zrezygnować z subskrypcji, wybierając opcję „Kliknij tutaj”.

Pamiętaj, że nie będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania wymaganej komunikacji dotyczącej twojej aktywności handlowej. Jeśli chcesz zrezygnować z codziennych wyciągów, napisz e-mail support@viverno.com.

Jak mogę zweryfikować swój numer telefonu?

Weryfikacja telefoniczna to obowiązkowy krok w celu zabezpieczenia twojego konta. Po wpisaniu prawidłowego numeru telefonu komórkowego w formularzu online otrzymasz SMS z kodem weryfikacyjnym. Następnie należy wpisać ten kod w odpowiednim polu formularza. Jeśli nie możesz zweryfikować swojego numeru, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta telefonicznie, przez czat na żywo, lub e-mailem na adres support@viverno.com.

Jak mogę zweryfikować swoje konto? Jakie dokumenty/informacje są wymagane do rejestracji/weryfikacji konta?

Rejestracja w Viverno to stosunkowo prosty proces. Wystarczy kliknąć „Zarejestruj się” (lub TUTAJ) i dokończyć proces rejestracji.

Po otwarciu konta w Viverno zostaniesz poproszony o jak najszybsze uzupełnienie danych osobowych (data urodzenia, adres zamieszkania itp.). Powinno to przyspieszyć proces weryfikacji.

Następnie będziesz musiał wypełnić Test Adekwatności, abyśmy mogli upewnić się, że rozumiesz wszelkie ryzyko związane z handlem produktami pochodnymi i przedstawić podstawowe informacje o swoim profilu ekonomicznym.

W celu pełnej weryfikacji konta zostaniesz poproszony o przesłanie poniższej dokumentacji:

Potwierdzenie tożsamości
Potwierdzenie adresu zamieszkania*

Dokumenty możesz przesłać za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego Viverno. To bardzo prosty i bezpośredni proces.

Aby uniknąć jakichkolwiek ograniczeń konta, w tym między innymi restrykcji w handlu, wypłaty środków lub zamknięcia konta, wszyscy klienci powinni zostać zweryfikowani tak szybko, jak to możliwe.

W każdym momencie Viverno może zażądać dodatkowych dokumentów tożsamości zgodnie z przepisami lub okolicznościami.

Pamiętaj, że jeśli chcesz otworzyć konto w Viverno z rzeczywistymi środkami, musisz mieć co najmniej 18 lat.

Jaka jest różnica między klientami profesjonalnymi a detalicznymi?

Viverno klasyfikuje wszystkich klientów jako Detalicznych lub Profesjonalnych, w oparciu o ich poziom doświadczenia handlowego, zrozumienie ryzyka i dostępność funduszy do handlu. Jesteśmy ograniczeni przepisami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), w zakresie dźwigni, jaką możemy zaoferować klientom detalicznym. Dlatego oferujemy różne marginesy dla klientów detalicznych i profesjonalnych. Klienci profesjonalni w ramach Spółki mogą handlować z dźwignią do 1:500, w przeciwieństwie do Klientów Detalicznych, którzy są ograniczeni do maksymalnej dźwigni 1:30.

Aby zostać sklasyfikowanym jako Klient Profesjonalny, musisz spełnić co najmniej dwa z następujących trzech ścisłych kryteriów:

 • Dokonałeś co najmniej 10 transakcji o znacznej wielkości na kwartał, w ciągu ostatnich czterech kwartałów
 • Twój portfel handlowy przekracza 500 000 EUR
 • Pracowałeś w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku związanym z profesją

Jeśli uważasz, że spełniasz te wymagania, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta w celu omówienia kryteriów pod adresem support@viverno.com.

Jakie rodzaje kont oferujecie?

Oferujemy konta Classic, Raw i VIP. Z kontem Viverno Classic możesz mieć spready od 1,5 i minimalną kwotę depozytu 100 USD, GBP, EUR. Z naszym kontem Raw Spread możesz mieć spready od 0,0, a z naszym kontem VIP możesz mieć spready od 1,1, priorytetowe wsparcie, osobistego Menadżera konta i Sygnały handlowe VIP.

Skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej, aby uzyskać więcej informacji, wysyłając e-mail na adres support@viverno.com, telefonicznie, lub na czacie na żywo.

Kim jest osoba wyeksponowana politycznie?

Ustawodawstwo dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy definiuje PEP jako osobę fizyczną, której powierzono lub powierzano ważne funkcje publiczne m.in.:

 1. szef państwa, szef rządu, minister lub wiceminister;
 2. członek parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;
 3. członek władz partii politycznych;
 4. członek sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych lub innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają dalszemu odwołaniu, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności;
 5. członek sądów obrachunkowych lub rad banków centralnych;
 6. ambasador, chargés d’affaires i wysoki rangą oficer sił zbrojnych;
 7. członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych;
 8. dyrektor, zastępca dyrektora i członek zarządu lub równoważna funkcja organizacji międzynarodowej.

Żadna funkcja publiczna, o której mowa w punktach a–h, nie jest rozumiana jako obejmująca urzędników średniego szczebla lub młodszych urzędników;

„członkowie rodziny” obejmują:

 1. małżonka lub osobę uznana za równorzędną z małżonkiem osoby zajmującej wyeksponowane stanowisko polityczne;
 2. dzieci i ich małżonków lub osoby uważane za równorzędne małżonkowi osoby zajmującej wyeksponowane stanowiska polityczne;
 3. rodzice osoby zajmującej wyeksponowane stanowisko polityczne;

„osoby znane jako bliscy współpracownicy” oznaczają:

 1. osoby fizyczne, o których wiadomo, że są współwłaścicielami osobowości prawnych lub porozumień prawnych lub jakichkolwiek innych bliskich relacji biznesowych z osobą zajmującą wyeksponowane stanowisko polityczne;
 2. osoby fizyczne, które są wyłącznymi właścicielami osobowości prawnych lub porozumienia prawnego, o których wiadomo, że zostały one ustanowione dla korzyści osoby zajmującej wyeksponowane stanowisko polityczne.

Definicja bezpośredniego członka rodziny i bliskich współpracowników PEP: Ustawodawstwo rozszerza wymóg zastosowania Wzmocnionej należytej staranności wobec klienta na członka najbliższej rodziny lub bliskiego współpracownika PEP.

W przypadku, gdy powyższe dotyczy ciebie, prosimy o poinformowanie naszego Zespołu Obsługi Klienta na piśmie na adres support@viverno.com

Co mam zrobić, jeśli otrzymałem tylko część kwoty wypłaty z karty kredytowej?

Wypłaty kartą są przetwarzane jako zwroty wpłat początkowych. Oznacza to, że otrzymasz zwrot pieniędzy w takich samych kwotach, jak początkowe depozyty.

Przykład:

 1. Za pomocą karty wpłaciłeś 3 x 100 EUR.
 2. Poprosiłeś o wypłatę 150 EUR
 3. Wypłata zostanie przetworzona jako zwrot pieniędzy w następujący sposób:
  1. Pełny zwrot wpłaty w wysokości 100 EUR
  2. Częściowy zwrot wpłaty w wysokości 50 EUR
 4. Oznacza to, że otrzymasz 2 oddzielne transakcje na swoim koncie karty, tj. 100 EUR i 50 EUR, co odpowiada żądanej kwocie wypłaty 150 EUR.

Poczekaj do 10 dni roboczych, aby środki zaksięgowały się na twoim koncie. Jeśli środki nie zostały otrzymane po upływie 10 dni roboczych*, prosimy o kontakt z naszym Zespołem Obsługi Klienta na adres support@viverno.com a my podamy ci numer ARN.

*W niektórych krajach zwrot środków na kartę może potrwać do 15 dni roboczych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat numeru ARN, zobacz pytanie: Wypłaciłem pieniądze za pomocą karty kredytowej/debetowej, ale środki nie wpłynęły na moje konto. Co powinienem zrobić?

Co powinienem zrobić, jeśli nie otrzymałem wypłaty?

Czasy przetwarzania różnią się w zależności od wybranej opcji płatności, a także dostawcy płatności/banku zaangażowanego w proces.

Jeśli złożyłeś wniosek o wypłatę za pomocą przelewu bankowego i nie otrzymałeś środków w ciągu 5 dni roboczych, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta na adres support@viverno.com, a my dostarczymy ci kopię Swift.

Jeśli złożyłeś wniosek o wypłatę za pomocą karty kredytowej/debetowej i nie otrzymałeś środków w ciągu 10 dni roboczych*, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta na adres support@viverno.com a my podamy ci numer ARN.

*W niektórych krajach zwrot środków na kartę może potrwać do 15 dni roboczych.

Jeśli złożyłeś wniosek o wypłatę za pomocą innej opcji płatności, zapoznaj się z czasami przetwarzania wskazanymi w momencie zatwierdzenia wypłaty. A jeśli twoje środki nie zostaną zaksięgowane we wskazanym czasie, skontaktuj się z naszym Zespołem Obsługi Klienta na adres support@viverno.com który dostarczy ci dowód wpłaty lub doradzi, jak śledzić środki.

Co to jest SWIFT i IBAN?

Niniejsze definicje dotyczą opcji płatności przelewem bankowym:

Kod SWIFT – znany również jako BIC – składa się z 8 znaków i służy do identyfikacji konkretnego banku (np. HEBACY2N).

IBAN oznacza międzynarodowy numer konta bankowego i pomaga bankom zidentyfikować twoje konto do płatności (np. format IBAN: DE00 0000 0000 0000 0000 00). Numery IBAN nie są używane we wszystkich krajach. Jeśli zlecasz wypłatę na konto bankowe, które nie ma numeru IBAN, możesz umieścić swój numer konta w polu IBAN i kod oddziału w polu „tytuł” na stronie wypłaty.

Twój kod SWIFT i IBAN można zwykle znaleźć na wyciągu bankowym lub w portalu bankowości internetowej.

Należy pamiętać, że dla wszystkich przelewów SEPA wymagamy kodu IBAN i SWIFT; bez tych danych nie będziemy mogli zrealizować twojej wypłaty.

Czy mogę dokonać wpłaty bez weryfikacji mojego konta?

Tak, możesz dokonać wpłaty i handlować bez weryfikacji konta tylko przez 15 dni. W takim przypadku będziesz musiał dostarczyć następujące dokumenty w ciągu 15 dni, aby twoje konto zostało zatwierdzone, zanim będziesz mógł kontynuować handel (chyba że twoje konto może być lub zostało pomyślnie zweryfikowane elektronicznie):

Potwierdzenie tożsamości:

 • Paszport
 • Dowód osobisty
 • Prawo jazdy

Ta kopia musi zawierać:

 • Imię i nazwisko
 • Datę urodzenia
 • Zdjęcie
 • Aktualną datę ważności
 • Organ wydający

Potwierdzenie adresu:

 • Rachunek za prąd, wodę, gaz, internet lub telefon
 • Wyciąg bankowy / wyciąg z karty kredytowej / list referencyjny z banku
 • List podatkowy / Rachunek za podatki lokalne (za bieżący rok)
 • Oświadczenie o ubezpieczeniu społecznym
 • Wyciągi elektroniczne z widocznym adresem URL
 • Certyfikat rezydencji wydany przez rząd lub poświadczone notarialnie oświadczenie o rezydencji

Dokument ten musi być wystawiony na nazwisko posiadacza rachunku Viverno w ciągu ostatnich 3 miesięcy i musi zawierać następujące informacje:

 • Twoje imię
 • Twój aktualny adres zamieszkania
 • Datę wydania
 • Dane wydawcy

Jeśli nie dostarczysz nam ważnej dokumentacji w ciągu 15 dni, wykonamy na twoim koncie następujące czynności:

 • Twoje otwarte pozycje (jeśli takie istnieją) zostaną zamknięte w godzinach 18-24 GMT.
 • Twoje pozostałe saldo zostanie zwrócone, a twoje konto zostanie zamknięte.

Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta na adres support@viverno.com jeśli masz dodatkowe pytania na ten temat.

Czy mogę dokonać wpłaty za pomocą firmowej karty kredytowej/konta?

Jeżeli środki są wpłacane za pomocą karty firmowej/wizytowej to:

Jeśli jesteś dyrektorem i jedynym udziałowcem: Wpłata może zostać przetworzona po dostarczeniu dokumentów potwierdzających. Dokumenty uzupełniające obejmują: wyciąg z Rejestru Spółek potwierdzający wyłączną własność i dyrektorów oraz strukturę udziałowców, dokumenty weryfikacyjne i kopie używanej karty. W przypadku wypłaty, środki należy odesłać na tę samą kartę (lub konto), z której dokonano pierwszej wpłaty.

Jeśli nie jesteś jedynym właścicielem firmy lub jesteś tylko upoważnioną osobą działającą w imieniu firmy: Depozyt może zostać przetworzony tylko wtedy, gdy dokonasz konwersji swojego indywidualnego konta na konto firmowe Viverno i jeśli nie zasilisz swojego konta za pomocą innej opcji/konta płatności. Procedura zakładania konta firmowego/firmowego została opisana tutaj: Jakie dokumenty są wymagane do otwarcia konta firmowego?

Czy mogę dokonać wpłaty za pomocą metody płatności znajomego/krewnego?

Jeśli dokonujesz wpłaty za pomocą karty/konta bankowego, które nie jest na twoje nazwisko, wymagamy dostarczenia dodatkowych dokumentów przed umożliwieniem ci wykorzystania tych środków do handlu. Jeśli już handlujesz tymi środkami, masz czas do 10 dni od daty wpłaty na dostarczenie nam niezbędnej dokumentacji, w przeciwnym razie twoje konto zostanie zawieszone w handlu (niezależnie od tego, czy są otwarte pozycje, czy nie).

Wymaganymi dokumentami w tym przypadku są:

 • Twoje dokumenty weryfikacyjne
 • Dokument tożsamości osoby trzeciej (np. paszport lub dowód osobisty)
 • List autoryzacyjny, wypełniony i podpisany przez obydwie strony (wzór może zostać wysłany e-mailem przez zespół obsługi klienta)
 • Kopie użytej karty

Należy pamiętać, że Viverno zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia takich wpłat, jeśli nie jesteśmy zadowoleni z dostarczonej dokumentacji i/lub z innych powodów.

Możesz skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta w celu uzyskania dalszych informacji i/lub w celu dostarczenia tych dokumentów pocztą elektroniczną na adres backoffice@viverno.com.

Czy są jakieś inne wymagania z mojej strony w przypadku dokonania wpłaty za pomocą karty kredytowej/debetowej?

Po wykonaniu kroków opisanych w Jak mogę dokonać wpłaty na moje konto? zostaniesz przekierowany na stronę swojego banku, gdzie zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych informacji.

Jeśli jest to twoja pierwsza wpłata – lub jeżeli dokonujesz wpłaty za pomocą innej karty kredytowej/debetowej niż ta, z której korzystałeś wcześniej – musisz przesłać lub wysłać e-mailem wyraźną, kolorową kopię przedniej i tylnej strony karty, aby unikaj wszelkich możliwych opóźnień w księgowaniu środków.

Na zeskanowanych kartach powinny być widoczne WYŁĄCZNIE następujące informacje:

 • Imię i nazwisko posiadacza karty (musi być zgodne z nazwiskiem użytym podczas rejestracji).
 • Nazwa banku wydającego
 • Ostatnie 4 cyfry numeru karty (wszystkie pozostałe muszą być zakryte).
 • Data ważności karty kredytowej/debetowej.
 • Podpis posiadacza karty.

Numer CVC2/CVV2 (ostatnie 3 cyfry na odwrocie karty) muszą być zakryte.*

Przykład można znaleźć poniżej:

Jeśli imię i nazwisko posiadacza karty nie jest widoczne na karcie, prześlij nam potwierdzenie, które potwierdza posiadanie karty. Dokument powinien zawierać 4 ostatnie cyfry numeru karty oraz twoje imię i nazwisko, aby umożliwić weryfikację.

Jeśli karta nie jest wystawiona na twoje nazwisko, wykonaj czynności opisane w pytaniu: Czy mogę dokonać wpłaty za pomocą metody płatności znajomego/krewnego?

Jeśli karta jest połączona z kontem firmowym, zapoznaj się z procesem opisanym w pytaniu: Czy mogę dokonać wpłaty za pomocą firmowej karty kredytowej/konta?

*Pamiętaj, że jeśli nie zakryjesz wyżej wymienionych poufnych informacji na kopiach karty kredytowej, nie będziemy w stanie ich zaakceptować. Wszelkie wiadomości e-mail zawierające pełne kopie twojej karty kredytowej również zostaną usunięte. Odbywa się to ze względów bezpieczeństwa, ale zawsze możesz ponownie przesłać kopie karty kredytowej zakrywając wszystkie poufne informacje.

Czy są jakieś inne wymagania z mojej strony w przypadku dokonania wpłaty za pomocą mojego konta bankowego?

Po wykonaniu kroków opisanych w pytaniu: Jak mogę dokonać wpłaty na moje konto? otrzymasz szczegóły dotyczące płatności online lub przelewu z twojego konta bankowego na konto bankowe Viverno.

Po zakończeniu transakcji sugerujemy przesłanie nam potwierdzenia płatności z następującymi informacjami:

 • Numer konta bankowego.
 • Imię i nazwisko właściciela konta bankowego (powinno być zgodne z nazwiskiem użytym podczas rejestracji).
 • Szczegóły płatności.

Twój przelew powinien zostać zrealizowany w ciągu 2-5 dni roboczych od daty wysłania środków z twojego konta. Jeśli wpłata trwa dłużej niż 5 dni roboczych, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta na adres support@viverno.com.

Należy pamiętać, że Viverno nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe opłaty bankowe związane z tym procesem.

Czy Viverno pobiera opłaty za wypłatę?

Ponieważ istnieje minimalna kwota wypłaty, Viverno pobiera opłaty w zależności od opcji płatności i kwoty wypłaty

 • W przypadku wypłat za pomocą przelewów bankowych poniżej lub równych 100 EUR, Viverno pobierze stałą opłatę w wysokości 10 EUR, z dalszymi warunkami dotyczącymi minimalnej kwoty wypłaty:
  • w przypadku płatności międzynarodowych minimalna kwota wypłaty wynosi 50 EUR lub równowartość w walucie rachunku handlowego netto, tj. po potrąceniu opłat. W przypadku kwot poniżej wymaganego poziomu 50 EUR, można zastosować alternatywną metodę wypłaty, jeśli jest dostępna.
  • dla przelewów SEPA minimalna kwota 5 EUR lub równowartość w walucie rachunku handlowego netto, tj. po potrąceniu opłat.

   W przypadku wszystkich innych wypłat (z wyjątkiem zwrotów kartą) poniżej lub w wysokości 20 EUR, Viverno pobierze stałą opłatę w wysokości 10 EUR.

   Pamiętaj, że możesz zostać obciążony przez dostawcę finansowania zaangażowanego w transfer (bank pośredniczący, bank przyjmujący lub dostawcę karty kredytowej).

Dlaczego moja wpłata kartą kredytową/debetową została odrzucona?

Istnieje wiele powodów, dla których twoja karta kredytowa/debetowa mogła zostać odrzucona:

 • Twoja transakcja mogła zostać odrzucona przez bank wydający twoją kartę, prosimy skontaktować się ze swoim bankiem;
 • Możliwe, że przekroczyłeś dzienny limit transakcji lub przekroczyłeś dostępny kredyt/debet karty;
 • Być może wprowadziłeś nieprawidłową cyfrę numeru karty, daty ważności lub kodu CVV, sprawdź, czy są one poprawne;
 • Twoja transakcja mogła zostać odrzucona z powodu niewystarczających środków na karcie.

Być może nie podałeś kodu weryfikacyjnego 3D i/lub nie wykonałeś kroków zabezpieczających 3D w celu zrealizowania transakcji.

Na koniec skontaktuj się z wystawcą karty, aby upewnić się, że twoja karta została autoryzowana do transakcji online i nie ma żadnych zabezpieczeń, które uniemożliwiałyby nam jej obciążenie.

Jeśli twoja transakcja zostanie odrzucona przez wystawcę karty, skontaktuj się z nim, aby poznać dokładny powód.

Jeśli jednak uważasz, że twoja metoda płatności jest prawidłowa i wszystko jest w porządku, spróbuj ponownie dokonać wpłaty. Możesz także spróbować dokonać wpłaty za pomocą innej karty lub innej metody płatności.

Dlaczego muszę dostarczyć kopie mojej karty lub wyciąg bankowy?

Viverno jest w pełni regulowaną firmą i jesteśmy zobowiązani do przestrzegania polityk bezpieczeństwa zaprojektowanych z myślą o bezpieczeństwie zarówno naszych klientów, jak i nas samych. Jesteśmy zobowiązani do uzyskania kopii karty/wyciągu bankowego z każdej karty/konta, która została z powodzeniem użyta do wpłaty na konto klienta, aby upewnić się, że karta/konto jest własnością właściciela konta handlowego, nie wolno nam również wysyłać środków do klienta bez uprzedniego posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów klienta.

Należy pamiętać, że wysyłanie kopii karty/wyciągu bankowego jest całkowicie bezpieczne i nikt nie może ich użyć do jakichkolwiek nieuczciwych działań, ponieważ mamy wszystkie niezbędne środki, aby twoje dokumenty i informacje były bezpieczne i anonimowe.

Powodem, dla którego wymagamy kopii twojej karty/wyciągu bankowego, jest bezpieczna weryfikacja twoich depozytów. Uprzejmie prosimy o ukrycie wszelkich danych osobowych i pozostawienie widocznych wyłącznie twojego imienia i nazwiska oraz ostatnich czterech (4) cyfr karty xxxxxxxxxxxx1234, która została użyta do zasilenia twojego konta.*

*Pamiętaj, że jeśli nie zakryjesz wyżej wymienionych poufnych informacji na kopiach karty kredytowej, nie będziemy w stanie ich zaakceptować. Wszelkie wiadomości e-mail zawierające pełne kopie twojej karty kredytowej również zostaną usunięte. Odbywa się to ze względów bezpieczeństwa, ale zawsze możesz ponownie przesłać kopie karty kredytowej zakrywając wszystkie poufne informacje.

Gdzie jest moja wpłata? Dlaczego moja wpłata jest wstrzymana/oczekująca?

Twój depozyt może zostać wstrzymany z jednego z następujących możliwych powodów:

 • Nie przesłałeś dokumentów weryfikacyjnych;
 • Twoje dokumenty straciły ważność i wymagane są zaktualizowane dokumenty;
 • Twoje całkowite depozyty przekraczają 2000 EUR, a twoje konto nie zostało jeszcze w pełni zweryfikowane;
 • Masz zduplikowane profile w Viverno;
 • Nie dostarczyłeś nam dodatkowych dokumentów weryfikacyjnych dotyczących twojej płatności (takich jak kopie karty, zrzut ekranu źródła płatności itp.)
 • Dokonałeś wpłaty za pomocą karty/konta krewnego lub znajomego i wymagane są dodatkowe dokumenty weryfikacyjne.

Nasz Zespół Obsługi Klienta skontaktuje się z tobą, aby rozwiązać problem i doradzić dalsze kroki. W międzyczasie sugerujemy zapoznanie się z wcześniejszymi e-mailami wysłanymi przez nas do ciebie.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami poprzez e-mail na support@viverno.com.

Jak długo trwa przetwarzanie mojego wniosku o wypłatę?

W normalnych godzinach pracy wypłaty są zazwyczaj przetwarzane w ciągu jednego dnia roboczego (jeśli nie natychmiast), pod warunkiem, że wszystkie informacje są poprawne i nie są wymagane od ciebie żadne dodatkowe informacje lub dokumenty.

Jeśli żądanie wypłaty zostanie otrzymane poza godzinami pracy, zostanie przetworzone następnego dnia roboczego. Nasz zespół ds. finansowania pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-21:00 (GMT+2/GMT+3 w czasie letnim).

*Należy pamiętać, że chociaż wpłaty kartą kredytową/debetową są przetwarzane natychmiast, nie oznacza to, że środki zostały już otrzymane na nasze konto bankowe, ponieważ procedura rozliczenia bankowego trwa zwykle kilka dni. Jednak natychmiast kredytujemy twoje środki, abyś mógł natychmiast handlować i chronić otwarte pozycje. W przeciwieństwie do wpłat procedura wypłaty trwa dłużej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pytanie: Jak długo zajmie zaksięgowanie wypłaty na moim koncie bankowym?

Jak długo trwa zaksięgowanie wpłaty na moim koncie Viverno?

Czas przetwarzania różni się w zależności od wybranej opcji płatności:

Międzynarodowy przelew bankowy: około 2-5 dni roboczych, w zależności od banku.
Przelewy SEPA i lokalne: zazwyczaj tego samego dnia.
Wszystkie inne metody płatności: około 10 minut.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej informacji na temat szacowanego czasu przetwarzania i opłat dla każdej metody płatności.

Gdy otrzymamy twoje środki, zostaną one automatycznie zaksięgowane na twoim koncie handlowym Viverno. Jeśli będziemy musieli zażądać i zweryfikować dodatkowe informacje lub dokumenty, czas przetwarzania może się wydłużyć. W takich przypadkach skontaktuje się z tobą nasz zespół ds. finansowania.

Informujemy, że Viverno nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności.

Jak długo zajmie zaksięgowanie wypłaty na moim koncie bankowym?

Żądania wypłaty są zwykle przetwarzane przez nasz zespół ds. finansowania w ciągu jednego dnia roboczego. Jednak czas potrzebny na przelanie środków na twoje konto będzie się różnić w zależności od metody płatności.

Poniższe ramy czasowe mają charakter wyłącznie orientacyjny::

Wypłaty przy użyciu międzynarodowego przelewu bankowego mogą potrwać 3-5 dni roboczych.

Wypłaty przelewy SEPA i przelewy za pomocą banków lokalnych mogą potrwać 2-5 dni roboczych.

Wypłaty za pomocą karty mogą potrwać od 2 do 7 dni roboczych; jednak w niektórych przypadkach może to zająć nawet 10 dni roboczych*.

Wypłaty na e-portfel mogą zająć od 10 minut do kilku godzin.

Wszystkie inne metody wypłaty są zazwyczaj księgowane w ciągu 1 dnia roboczego.

*Ważne jest, aby pamiętać, że istnieją podmioty przetwarzające płatności, u których księgowanie może potrwać do 15 dni roboczych, zanim zwrot środków z karty pojawi się na twoim koncie bankowym (w zależności od kraju zamieszkania).

Zostaniesz powiadomiony e-mailem po zakończeniu przetwarzania twojego żądania wypłaty przez nasz zespół ds. finansowania. Alternatywnie możesz sprawdzić status swojej wypłaty na pulpicie nawigacyjnym w sekcji płatności.

Jak mogę anulować wypłatę?

Jeśli podczas procesu wypłaty chcesz zwrócić pieniądze na swoje konto Viverno, masz możliwość anulowania wypłaty. Jest to pomocne, zwłaszcza jeśli dokonanie wypłaty spowodowałoby, że masz ograniczone środki na koncie, a nadal chcesz dokonywać transakcji lub utrzymywać otwarte pozycje.

Jeśli korzystasz z komputera/laptopa, zaloguj się na swoje konto, kliknij Płatności > Historia, a następnie kliknij „Anuluj” obok wypłaty, którą chcesz anulować.

Pamiętaj, że możesz samodzielnie anulować prośbę w ciągu 24 godzin. Jeśli minęły 24 godziny, powinieneś wysłać e-mail na adres backoffice@viverno.com i poprosić o anulowanie wypłaty.

Jak mogę dokonać wpłaty na moje konto?

Aby wpłacić środki musisz zalogować się do swojego profilu Viverno:

 1. Wybierz konto, które chcesz zasilić i kliknij Płatności – Wpłata.
 2. Wybierz kwotę, którą chcesz wpłacić*.
 3. Wybierz preferowaną metodę wpłaty i kliknij „Przejdź do zapłaty”.
 4. Potwierdź szczegóły wpłaty na następnej stronie. Dostawca usług płatniczych może poprosić o dodatkowe kroki.

*Viverno oferuje szeroką gamę metod wpłat, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe, e-portfele i inne. Aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje, przejdź do opcji Płatności i Wypłat.

Jak mogę dokonać wpłaty za pomocą przelewu bankowego? Jak długo trwają przelewy bankowe i jakie są opłaty?

Aby dokonać wpłaty za pomocą przelewu bankowego, zaloguj się do swojego profilu Viverno, wybierz „Płatności” i „Wpłaty”, wybierz kwotę, którą chcesz wpłacić, a następnie wybierz metodę przelewu bankowego. Będziesz wtedy mógł zobaczyć nasze dane bankowe.

Czas realizacji zależy od rodzaju przelewu i banków realizujących przelew:
W przypadku międzynarodowych przelewów bankowych, poczekaj 3-5 dni roboczych, aby środki znalazły się na twoim koncie Viverno. Viverno nie pobiera opłat za przelewy bankowe, ale banki wysyłające i korespondenci mogą nakładać opłaty zgodnie z własną strukturą opłat.

Transfery SEPA zazwyczaj odzwierciedlają się w tym samym dniu roboczym, a opłaty są bardzo niskie.

Jak mogę przelać środki z jednego konta na drugie?

Zaloguj się do swojego konta na komputerze/laptopie, kliknij Płatności > Przelew i wybierz z którego konta, na które konto chcesz przelać środki, a także wprowadź kwotę, którą chcesz przelać. Jeśli nie możesz pomyślnie przelać środków, napisz do nas na adres support@viverno.com ze wszystkimi szczegółami, abyśmy mogli wykonać przelew za ciebie.

Jak mogę wypłacić moje zyski?

Zyski można wypłacić tylko wtedy, gdy wszystkie inne środki, które są równe sumie twoich wpłat, zostaną wycofane z powrotem tą samą metodą lub na to samo konto, którego użyłeś do wpłaty. Zgodnie z naszą polityką wszelkie wpłaty kartą kredytową/debetową powinny być wypłacane najpierw na daną kartę, zanim zostaną zwrócone inną metodą, nawet jeśli do finansowania użyto innych metod.

Możesz zdecydować się na wypłatę zysków bezpośrednio na swoją kartę kredytową za pomocą funkcji Oryginalna Transakcja Kredytowa (OCT). Należy pamiętać, że za każdą dodatkową kwotę (tj. Zysk z handlu) nie będzie żadnych dodatkowych opłat za wypłatę.

Jeśli wybrana przez ciebie metoda wpłaty nie jest kartą kredytową, możesz wypłacić wszelkie zyski z handlu przelewem bankowym. Pamiętaj, że przed zatwierdzeniem twojej prośby o wypłatę będziemy wymagać wyciągu bankowego jako dowodu, że jesteś właścicielem konta bankowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat wypłaty za pomocą opcji przelewu bankowego, zobacz: Jak mogę wypłacić środki za pomocą przelewu bankowego?

Informujemy, że Viverno pobiera stałą opłatę w wysokości 10 EUR lub równowartość w walucie rachunku bankowego za wypłaty przelewem bankowym poniżej 100 EUR lub równowartość w walucie rachunku handlowego.

Jak mogę wypłacić środki za pomocą przelewu bankowego?

Aby wypłacić za pomocą przelewu bankowego, zaloguj się do swojego profilu Viverno, wybierz „Płatności”, a następnie „Wypłata”. Wybierz konto, z którego chcesz wypłacić środki oraz kwotę. Przejdź do następnego kroku, w którym możesz wybrać żądaną opcję wypłaty: Przelew bankowy. Pamiętaj, że możemy wymagać wyciągu bankowego jako dowodu, że jesteś posiadaczem konta bankowego, na wypadek, gdybyś wcześniej nie dokonywał wpłaty za pomocą tej opcji.

Przesyłając dane bankowe, upewnij się, że podałeś nam prawidłowe informacje, w tym numer IBAN i kod SWIFT, zgodnie z wyjaśnieniami tutaj

Uprzejmie informujemy, że aby dokonać wypłaty za pomocą przelewu bankowego, należy najpierw dokonać zwrotów wszystkich depozytów za pomocą karty kredytowej i Skrill w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

Jak mogę wypłacić środki, jeśli karta, której użyłem do wpłaty, została anulowana/wymieniona lub straciła ważność?

Powszechną praktyką jest, że po zastrzeżeniu karty banki mają obowiązek zezwalać na ograniczone rodzaje transakcji, w tym zwroty, zwykle przez co najmniej 6 miesięcy. Dlatego powinieneś wypłacić środki na kartę, której użyłeś do wpłaty, nawet jeśli ta karta została anulowana. Otrzymasz te środki na nową kartę, która jest podłączona do tego samego rachunku bankowego, co twoja poprzednia, anulowana karta.

Jeśli konto bankowe powiązane z kartą jest całkowicie zamknięte, będziesz musiał wysłać dowód zamknięcia konta do naszego Zespołu Obsługi Klienta na backoffice@viverno.com. Dokument ten musi wyraźnie wskazywać numer karty i stwierdzać, że powiązany z nią rachunek bankowy został zamknięty.

Jaka jest minimalna kwota wpłaty?

Minimalna wymagana wpłata wynosi 100 EUR/GBP/USD przy użyciu karty kredytowej/debetowej, przelewu bankowego (przelewu), portfela elektronicznego, takiego jak Skrill, i/lub innej metody płatności dostępnej na naszej stronie internetowej. Po zalogowaniu się kliknij 'Wpłata'.

Jaka jest minimalna kwota wypłaty?

Z wyjątkiem wypłat bankowych, Viverno nie wymaga minimalnej kwoty wypłaty. Należy jednak zauważyć, że wypłaty poniżej 2 EUR nie mogą zostać przetworzone, ponieważ żądana kwota wypłaty jest niższa niż opłaty, które ponosi Viverno za przetwarzanie takich wypłat.

Biorąc to pod uwagę, należy pamiętać, że opłata w wysokości 10 EUR będzie miała zastosowanie do wszelkich wypłat przelewem bankowym poniżej 100 EUR i wszelkich innych wypłat na kwotę 20 EUR lub mniej. W przypadku międzynarodowych przelewów bankowych minimalna kwota wypłaty wynosi 50 EUR po odliczeniu opłaty podstawowej w wysokości 10 EUR. W przypadku przelewów SEPA minimalna kwota wypłaty wynosi 5 EUR po potrąceniu opłaty podstawowej 10 EUR.

Jeśli potrzebujesz dalszych wyjaśnień, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta tutaj.

Jakimi metodami mogę wpłacić środki na moje konto Viverno? Czy Viverno pobiera opłaty za wpłatę?

Viverno akceptuje Safecharge, Cardpay, Powercash21 (wszystkie obsługiwane przez VISA i Mastercard), przelew bankowy i inne dostępne metody w zależności od kraju zamieszkania.

Wszystkie dostępne metody płatności oraz odpowiednie opłaty transakcyjne i czasy przetwarzania w każdej jurysdykcji można zobaczyć pod tym linkiem.

Dodatkowo informujemy, że Viverno nie pobiera opłat za zasilenie twojego konta.

Pamiętaj, że możesz zostać obciążony przez dostawcę obsługującego wpłatę zaangażowanego w transfer (bank pośredniczący, bank przyjmujący lub dostawcę karty kredytowej).

Którą metodą mogę wypłacić moje środki? Co to jest polecenie wypłaty?

Zgodnie z naszą polityką wszelkie depozyty kartą kredytową/debetową powinny być wypłacane najpierw na daną kartę, zanim zostaną zwrócone inną metodą, nawet jeśli do finansowania użyto innych metod.

Należy pamiętać, że po wypłacie za pomocą karty kredytowej wszelkie dokonane wpłaty powinny zostać zwrócone również tą metodą. Gdy wszystkie wpłaty z wyżej wymienionych metod płatności zostaną w pełni zwrócone, będziesz mógł wypłacić (przelewem bankowym) na konto z twoim imieniem i nazwiskiem.

Wypłaciłem pieniądze za pomocą karty kredytowej/debetowej, ale środki nie wpłynęły na moje konto. Co powinienem zrobić?

Chociaż zazwyczaj dotarcie środków na konto karty zajmuje od 2 do 7 dni roboczych, czasami proces ten może zająć do 10 dni roboczych* (ponieważ zależy to wyłącznie od czasu przetwarzania przez bank), zanim środki wpłyną na twoje konto od dnia zatwierdzenia wypłaty.
*W niektórych krajach zwrot środków na kartę może potrwać do 15 dni roboczych.

Jeśli Twoje środki nie pojawią się na twoim koncie po upływie tego czasu, skontaktuj się z naszym Zespołem Obsługi Klienta na adres support@viverno.com, a my podamy ci numer ARN.

Czym jest numer ARN?

Numer ARN to unikalny numer, który oznacza transakcję kartą kredytową, gdy przechodzi ona z banku sprzedawcy (banku przejmującego) przez system kart do banku posiadacza karty (wydawcy). Numer ten może być używany przez banki wydające do śledzenia transakcji/zwrotu środków z agentem rozliczeniowym.

Skontaktuj się z zespołem obsługi klienta swojego banku i sprawdź transakcje bezpośrednio z nimi, podając numer/numery ARN. Ten unikalny numer będzie użyty, do sprawdzenia w systemie banku w celu zlokalizowania ZWROTU i przypisania tych środków na twoim koncie. Informujemy, że każdy bank wydający kartę ma dostęp do interfejsu katalogowego Visa/MasterCard Directory i powinien być w stanie śledzić płatność za pomocą otrzymanego od nas numeru ARN.

Zanim będziesz mógł wypłacić środki ze swojego konta, musisz upewnić się, że twoje konto Viverno zostało w pełni zweryfikowane.

Zanim będziesz mógł wypłacić środki ze swojego konta, musisz upewnić się, że twoje konto Viverno zostało w pełni zweryfikowane.

Ponadto możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowej dokumentacji w celu weryfikacji źródła środków (w zależności od opcji wpłaty), aby upewnić się, że wypłata zostanie zaksięgowana na to samo źródło, z którego otrzymano środki. Nasz zespół ds. finansowania skontaktuje się z tobą w przypadku, gdy wymagane będą dodatkowe dokumenty lub informacje. Sugerujemy jednak wcześniejsze dostarczenie nam dokumentu potwierdzającego płatność, aby zapewnić sprawne przetwarzanie wniosku o wypłatę.

Czy mogę stracić więcej pieniędzy niż wpłaciłem?

Viverno oferuje Ochronę przed Ujemnym Saldem (NBP) w ramach Umowy z Klientem, więc w przypadku wystąpienia ujemnego salda na Rachunku Inwestycyjnym Klienta z powodu Stop Out, Firma dokona odpowiedniej korekty pełnej ujemnej kwoty, aby Klient nie poniósł straty zgodnie z naszą Polityką Ujemnego Salda.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Najlepszym interesem i polityką egzekucji transakcji.

Czym jest “margines''?

Margines reprezentuje depozyt zabezpieczający, który jest wymagany do otwarcia transakcji. Mówiąc prościej, depozyt zabezpieczający to kwota, którą wnosisz do określonej transakcji, a w istocie jest to również kwota, którą możesz stracić, jeśli rynki poruszą się przeciwko tobie. Margines jest również terminem używanym do określenia kwoty pieniędzy, którą musisz posiadać na swoim koncie, aby utrzymać pozycję, zwany również depozytem zabezpieczającym.

W końcu, jeśli twoja pozycja grozi wyczyszczeniem twojego konta, nastąpi punkt, w którym pozycja zostanie automatycznie zamknięta, nazywa się to marginesem stop-out. Aby utrzymać otwarte pozycje, można zapobiec automatycznemu zamknięciu pozycji, deponując więcej środków lub zamykając niektóre otwarte pozycje w celu zwiększenia depozytu zabezpieczającego.

Czym jest “spread''?

Spread to po prostu różnica w cenie pomiędzy miejscem, w którym trader może kupić lub sprzedać bazowe aktywa CFD, co jest powszechnie określane jako cena kupna i sprzedaży. Możesz myśleć o spreadzie jako o koszcie handlowym za umieszczenie pozycji; mniejsze spready zasadniczo umożliwiają zmniejszenie kosztów transakcyjnych, dzięki czemu zyski są większe, a straty mniejsze po zamknięciu pozycji.

Na przykład, jeśli cena BID wynosi 1,2634, a cena ASK wynosi 1,2636, Spread jest różnicą między tymi dwoma: 2 pipsy.

Czym jest kontrakt CFD i jakimi kwotami mogę handlować kontraktami CFD?

CFD oznacza „Kontrakt na różnicę”. Zamiast negocjować lub fizycznie wymieniać aktywa finansowe (np. fizycznie kupować lub sprzedawać akcje spółki), CFD jest transakcją, w której dwie strony zgadzają się na wymianę pieniędzy na podstawie zmiany wartości (ceny) aktywów bazowych, występujących między momentem otwarcia pozycji a momentem jej zamknięcia.

W przypadku kontraktów CFD nie ma stałych kwot. Otwierając transakcję, określasz, jaka wartość jest przypisana do pipsa. Gdy twoja pozycja jest otwarta, twój zysk lub strata zależy od tego kryterium.

Ważne jest, aby pamiętać, że CFD jest produktem lewarowanym, co oznacza, że w celu otwarcia transakcji płacisz tylko margines (zabezpieczenie), która odpowiada ułamkowi rzeczywistej wartości pozycji. Korzystanie z dźwigni oznacza również, że wystarczy wpłacić tylko niewielki procent pełnej wartości transakcji, aby otworzyć pozycję. Nazywa się to „handlem na marginesie”. Podczas gdy handel na marginesie pozwala zwiększyć zyski, straty również zostaną powiększone, ponieważ opierają się na pełnej wartości pozycji.

Przed złożeniem zamówienia upewnij się, że rozumiesz wszelkie ryzyko związane z handlem kontraktami CFD.

Dlaczego moje transakcje zamknęły się automatycznie? Co to jest Stop-Loss lub Take-Profit i jak są realizowane?

Pamiętaj, że twoje transakcje mogą zostać automatycznie zamknięte z powodu Stop Out lub uruchomienia Stop Loss i/lub Take Profit.

Poziom stop out to określony punkt, w którym wszystkie aktywne pozycje są automatycznie zamykane z powodu spadku poziomu depozytu zabezpieczającego klienta. W przypadku, gdy na Koncie Klienta nie ma wystarczającego depozytu zabezpieczającego lub w przypadku, gdy wpłacony depozyt zabezpieczający nie jest wystarczający do spełnienia wymaganych stawek marginesu, określonych przez Viverno, mamy prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do rozpoczęcia zamykania pozycji Klienta zaczynając od najbardziej stratnych, gdy poziom marginesu jest mniejszy lub równy 100%. W przypadku, gdy poziom depozytu zabezpieczającego jest równy lub mniejszy niż 50%, pozycje klienta zostaną automatycznie zamknięte po cenie rynkowej, począwszy od najbardziej stratnych.

Zlecenia Stop Loss i Take-Profit służą do automatycznego zamknięcia otwartej pozycji. Dzięki Stop-Loss straty powinny być ograniczone, podczas gdy Take-Profit służy do ochrony zysków. Gdy cena rynkowa osiągnie poziom Stop-Loss lub Take-Profit, pozycja zostaje zamknięta po obecnej dostępnej cenie rynkowej. Jednak w przypadku obu typów zleceń nie można zagwarantować, że wcześniej określony poziom wyjścia będzie dokładnie odpowiadał rzeczywistej cenie wyjścia. Jeśli cena rynkowa wzrośnie lub spadnie powyżej/poniżej z góry określonego poziomu wyjścia, mogą wystąpić wyższe zyski lub straty niż pożądane.

Dlaczego pojawia się strata, gdy tylko otworzę transakcję?

Każdy instrument ma cenę KUPNA i cenę SPRZEDAŻY. Ta różnica w cenie nazywana jest spreadem i zawiera prowizję, którą pobieramy od każdej transakcji.

Jak tylko otworzysz transakcję, wyświetlany bieżący kurs to ten, przy którym pozycja zostałaby zamknięta.

Na przykład, kiedy otworzysz transakcję KUPNA, otworzy się ona po cenie KUPNA i zamknie się po cenie SPRZEDAŻY. Kiedy otworzysz transakcję SPRZEDAJ, otworzy się ona po cenie SPRZEDAJ i zamknie się po cenie KUPNA. Ze względu na różnicę między tymi dwoma kursami, nowa transakcja zawsze pokazuje natychmiastową stratę.

Jakie jest ryzyko?

Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny i może prowadzić zarówno do zysków, jak i strat. Ważne jest, aby zrozumieć, że jeśli rynki poruszą się przeciwko tobie, możesz stracić cały zainwestowany kapitał. Dlatego ważne jest, aby inwestować tylko kapitał, który możesz stracić i odpowiednio zarządzać ryzykiem i kapitałem. Przeczytaj pełne Ostrzeżenie o ryzyku.

Pamiętaj jednak, że Viverno utrzymuje „politykę ochrony przed ujemnym saldem konta”, co oznacza, że nigdy nie możesz stracić więcej niż zainwestowałeś.

Jeśli chodzi o handel na rynku Forex/CFD, ważne jest, aby pamiętać, że rynki finansowe są bardzo złożone i nie ma czegoś takiego jak „pojedyncza formuła na sukces”. Istnieje wiele zmiennych, które mogą wpływać na kierunek aktywów, dlatego ważne jest, aby zainwestować czas i wysiłek w edukację. Viverno oferuje ogromną liczbę webinariów, kursów i filmów na temat handlu. Możesz również rozważyć handel na rachunku demo przed zainwestowaniem własnego kapitału.

Dlaczego nie mogę zalogować się na swoje konto Viverno?

Jeśli nie możesz wejść na swoje konto Viverno, najpierw sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres e-mail i hasło.

Jeśli nie masz pewności, jakie jest twoje hasło, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta telefonicznie, przez czat na żywo, lub e-mailem w celu ręcznego zresetowania hasła.

Pomocne mogą być również następujące kroki:

 • Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki
 • Spróbuj zalogować się ponownie
 • Spróbuj użyć innej przeglądarki (IE, Mozilla FireFox, Google Chrome itp.)
 • Sprawdź połączenie internetowe

Upewnij się, że nie jesteś już połączony w innym oknie lub platformie. Jeśli nadal nie możesz się zalogować, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem telefonu, czatu na żywo, lub wiadomości e-mail.

Jakie są najczęstsze powody odrzucenia zlecenia wypłaty?

Jeśli twoja wypłata została odrzucona, mogło to wynikać z jednego z następujących możliwych powodów:

 • Niewystarczające saldo konta.
 • Niewystarczający wolny depozyt zabezpieczający na pokrycie otwartych pozycji.
 • Nieprawidłowe szczegóły wypłaty.
 • Metoda płatności użyta do wypłaty różni się od tej używanej do wpłaty.
 • Kwota wypłaty przekracza kwotę wpłaty dla metody (karty kredytowe/debetowe).
 • Kwota wypłaty nie pokrywa opłat za system płatności.
 • Nie dostarczono dodatkowych informacji i/lub wymaganych dokumentów.
 • Zlecenie transferu do osoby trzeciej.

Jeśli tak się stanie, zostaniesz o tym powiadomiony e-mailem z wyjaśnieniem konkretnego powodu.

Jakie są najczęstsze przyczyny niepowodzenia/odrzucenia wpłaty?

Jeśli twoja wpłata się nie powiodła, mogło to być spowodowane jednym z następujących możliwych powodów:

 • Płatność odrzucona przez wystawcę karty
 • Błąd systemu
 • Nieprawidłowy numer konta
 • Nieprawidłowe dane karty
 • Niepowodzenie w weryfikacji 3D (karta kredytowa/debetowa)
 • Karta nieaktywna dla aktywności online
 • Sesja wygasła
 • Zamknięte konto
 • Transakcja odrzucona przez bank
 • Nieprawidłowa nazwa odbiorcy (przelew bankowy)
 • Nieprawidłowy kod weryfikacyjny (Neteller)

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Dlaczego moja wpłata kartą kredytową/debetową została odrzucona?

Mam problemy z rejestracją – co mogę zrobić?

Jeśli masz problemy z logowaniem lub jeśli podczas rejestracji pojawi się komunikat o błędzie, możesz zadzwonić do działu pomocy w preferowanym języku, napisać do nas na czacie na żywo, lub skontaktować się z nami pod adresem e-mail support@viverno.com.

Regionalne numery telefonów, godziny pracy i nasz formularz wsparcia można znaleźć tutaj.

Mam problemy z weryfikacją numeru telefonu. Co powinienem zrobić?

Jeśli masz problemy z weryfikacją numeru telefonu, upewnij się, że:

 • Podałeś prawidłowy numer telefonu, który może odbierać SMS-y.
 • Numer jest wprowadzany bez znaków specjalnych, spacji i kodu kraju.
 • Jeśli wcześniej posiadałeś u nas konto, poinformuj nas o tym.

Jeśli nadal nie możesz zweryfikować swojego numeru, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres support@viverno.com, lub telefonicznie, lub za pomocą czatu na żywo.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78.4% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Ogólne informacje o ryzyku

This site is registered on wpml.org as a development site.